Синхронни ленти Ultrasink

Синхронните ленти Ultrasink са нов продукт на Ammeraal Beltech. Характерно за тях е наличието на зъбен профил от двигателната страна,който осигурява движение без приплъзване и гарантира синхронна скорост в началото и края.
Имат структура и начин на свързване ,както познатите синтетични/плоски транспортни ленти,стандартен зъбен профил Т10 от двигателната страна,носещ вътрешен слой от PE нишки. Комбинират най-доброто от модуларните/пластинчати ленти и зъбни/синхронни ремъци,но с по-гъвкави възможности по-отношение на: използване на различни видовете профили отгоре,по-голяма работна ширина -до 1000мм, с високи хигиенни характеристики, използване на стандартни зъбни шайби Т10 и енергспестяващ ефект.

Описание

Синхронните ленти Ultrasink са нов продукт на Ammeraal Beltech. Характерно за тях е наличието на зъбен профил от двигателната страна,който осигурява движение без приплъзване и гарантира синхронна скорост в началото и края.
Имат структура и начин на свързване ,както познатите синтетични/плоски транспортни ленти,стандартен зъбен профил Т10 от двигателната страна,носещ вътрешен слой от PE нишки. Комбинират най-доброто от модуларните/пластинчати ленти и зъбни/синхронни ремъци,но с по-гъвкави възможности по-отношение на: използване на различни видовете профили отгоре,по-голяма работна ширина -до 1000мм, с високи хигиенни характеристики, използване на стандартни зъбни шайби Т10 и енергспестяващ ефект.

Те намират идеално приложение във всички синхронни процеси, например : точно позициониране, пуск/стоп режими, индексиращи машини.
В агресивни среди, такива с висока влажност над 90%,запрашеност и при работа с мазнини и греси. Широко приложение намират в месна и рибна промишленост, производството на олио, сладкарска промишленост,етикиращи и опаковачни линии и санитарни продукти.
Рационално инженерно решение,без нужда от конструктивни промени,100% подменят използваните масово транспортни ленти и модуларни ленти,като не приплъзват и не се чупят.